logo
උදව් අවශ්‍යද?අප අමතන්න
1924
අස්වැසුම මීලග අදියර 2024 ජනවාරි මාසයේ ආරම්භ කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය තුමන් පවසයි * “ අස්වැසුම ” ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන සදහා අයදුම්කරුවන් 1,792,265 සුදුදුකම් ලබයි* නව “ අස්වැසුම ” ගිණුම් විවෘත කිරීම රාජ්‍ය බැංකු හරහා සිදු කෙරේ * ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව "අස්වැසුම" සුබසාධන සැලැස්ම අනුමත කරයි *

🛑අස්වැසුම සුබසාධක ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය දෙවන අදියර - අයදුම්පත් කැදවීම 2024🛑

Your Image

“අස්වැසුම ” ප්‍රතිලාභ අයදුම් කරුවන් සදහා ජාතික හැදුනුම්පත සාදාගැනීම අනිවාර්ය වේ


අස්වැසුම දෙවන අදියර - 2024 - ජනමාධ්‍ය සාකච්ඡාව ජනාධිපති මාධ්‍ය කෙන්ද්‍රයේදී

Notify Sinhala Image

වසරේ සිදුවීම්

...
ඇස්වසුම පිළිබඳ ඉදිරි වැඩකටයුතු පැහැදිලි කිරීම් සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාව

ඇස්වසුම පිළිබඳ ඉදිරි වැඩකටයුතු පැහැදිලි කිරීම් සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාව

...
ගරු අමාත්‍ය තුමන් රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සමග පැවති අස්වැසුම බැංකු ගිණුම් සහ ගිණුම් සදහා මුදල් බැර කිරීම සදහා පැවති සාකච්ඡාව

ගරු අමාත්‍ය තුමන් රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සමග පැවති අස්වැසුම බැංකු ගිණුම් සහ ගිණුම් සදහා මුදල් බැර කිරීම සදහා පැවති සාකච්ඡාව

...
ගරු අමාත්‍ය තුමන් රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සමග පැවති අස්වැසුම බැංකු ගිණුම් සහ ගිණුම් සදහා මුදල් බැර කිරීම සදහා පැවති සාකච්ඡාව

ගරු අමාත්‍ය තුමන් රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සමග පැවති අස්වැසුම බැංකු ගිණුම් සහ ගිණුම් සදහා මුදල් බැර කිරීම සදහා පැවති සාකච්ඡාව

...
ගරු අමාත්‍ය තුමන් රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සමග පැවති අස්වැසුම බැංකු ගිණුම් සහ ගිණුම් සදහා මුදල් බැර කිරීම සදහා පැවති සාකච්ඡාව

ගරු අමාත්‍ය තුමන් රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සමග පැවති අස්වැසුම බැංකු ගිණුම් සහ ගිණුම් සදහා මුදල් බැර කිරීම සදහා පැවති සාකච්ඡාව

'අස්වැසුම' ප්‍රතිලාභ වැඩසටහනේ අනාගත සැලසුම් ප්‍රතිලාභ මුදල් ගෙවීම පිළිබද වර්ථමාන තත්වය

අස්වැසුම වැඩසටහන නව අයැදුම්පත් භාර ගැනීම
Card image

card image

රනිල් වික්‍රමසිංහ

ජනාධිපති / අමාත්‍ය

මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශය

සුභ පැතුම් පණිවිඩය

සමස්ත ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව පසුකරමින් සිටින්නේ තරමක් දුෂ්කර කාල පරිච්ඡේදයකි. විශේෂයෙන්ම කුලී කම්කරුවන්, වතු කම්කරුවන් වැනි දෛනික වැටුප් ලබන්නන් මේ මොහොතේ ආර්ථික ගැටලු රැසකට මුහුණ දී සිටින බව අපි දනිමු.ආර්ථික කුණාටුවකට හසුව සිටින මෙම ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා 2022 අතුරු අයවැය හරහා රජය නව වැඩසටහන් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය ඒ අනුව නැවත සක්‍රීය කෙරේ. සුබසාධන ප්‍රතිලාභ පනත 2002 දී නීතියක් බවට පත් වුවද එය තවමත් රට තුළ නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වී නොමැත. මෙම සියලු ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා දෙමින්, රජයේ සුබසාධන වැඩසටහන් සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය විසින් වඩාත් හොඳින් ඉලක්ක කර ඇත. පාරදෘශ්‍ය නීති සහ පද්ධති ක්‍රියාත්මක බව සහතික කෙරෙන අපක්ෂපාතී සහ සත්‍යාපනය කළ හැකි නිර්ණායක හරහා ප්‍රතිලාභීන් හඳුනාගැනීම සඳහා නව යාන්ත්‍රණයක් ද ස්ථාපනය කෙරේ. රාජ්‍ය සුබසාධන සංකල්පය තොරතුරු තාක්‍ෂණය සමඟ ඒකාබද්ධව ඉලක්කගත ප්‍රජාවට කාර්යක්ෂම සේවාවක් සහතික කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන අතර මෙම නව වැඩසටහන සඳහා මගේ හෘදයාංගම සුබ පැතුම් පිරිනමමි.

card image

මහින්ද සිරිවර්ධන

ලේකම්

මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශය

ලේකම්ගේ පණිවිඩය

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආරක්ෂණ දැල් යෝජනා ක්‍රම රාශියක් ඇත. ඔවුන් සමාජ සේවා, සෞඛ්‍ය සහ පෝෂණය, අධ්‍යාපනය, කෘෂිකර්මය යන ක්ෂේත්‍රවල පෙළගැසී ඇත. මෙම එක් එක් යෝජනා ක්‍රමයේ පරමාර්ථය වන්නේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් සහතික කිරීමයි. මේ සියලු සුබසාධන යෝජනා ක්‍රම සඳහා රජය වසරකට රුපියල් බිලියන 200ක් පමණ වැය කරයි. සමෘද්ධි සහනාධාරය, වැඩිහිටි දීමනාව, CKDU රෝගීන් සඳහා දීමනාව, මහජන ආධාර සහ ආබාධිතයන් සඳහා දීමනා 2002 අංක 24 දරන සුබසාධන ප්‍රතිලාභ පනත යටතේ ස්ථාපිත කර ඇති සුබසාධන ප්‍රතිලාභ පනත යටතේ පළමු අදියරේදී සුදුසුකම් ඇති අය සඳහා ක්‍රියාත්මක කෙරේ. නැවත හඳුනා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා ඇත. දිවයිනේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අනුයුක්ත නිලධාරීන්ගේ පුද්ගලික ජංගම දුරකථන භාවිත කරමින් දත්ත රැස් කිරීම පෙර නොවූ විරූ දෙයක් වන අතර එය අගය කළ යුතුය. අපේ රට ආර්ථික දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දී සිටින මේ මොහොතේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් මෙම උත්සාහය සෑම අතින්ම සාර්ථක වේවායි මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරමි.