நலன்புரி நன்மைகள் சபை

நலன்புரி நன்மைகள் சபை (WBB) 2002 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க நலப் பலன்கள் சட்டத்தின் பிரிவு 3 இன் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டது. இது பிப்ரவரி 15, 2016 முதல் செயல்பாட்டுக்கு வருகிறது. 2002 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க நலப் பலன்கள் சட்டம் ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசிதழின் கீழ் அரசிதழாகும். இலங்கை அசாதாரண இலக்கம் 1952/22-செவ்வாய்கிழமை பெப்ரவரி 02, 2016.

கௌரவ. WBB சட்டத்தின் 2வது பிரிவின்படி அரசியலமைப்பு சபையின் ஆலோசனையுடன் நிதி அமைச்சர் அதன் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை நியமித்துள்ளார். நலன்புரி நன்மை சட்டத்தின்படி WBB இன் முக்கிய செயல்பாடுகள் பின்வருமாறு;

 • சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட அல்லது ஒதுக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள், கடமைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துதல், நிறைவேற்றுதல் மற்றும் நிறைவேற்றுதல்.
 • மாவட்டச் செயலாளர், பிரதேச செயலாளர் அல்லது கிராம உத்தியோகத்தர் அல்லது அரச உத்தியோகத்தர் எவருக்கேனும் அதிகாரங்களை வழங்குதல், சபைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரம், கடமை அல்லது செயல்பாடு.
 • நலத்திட்ட உதவித் திட்டங்களை நிறுவுதல்
  1. தகுதிக்கான அளவுகோல்களை உருவாக்குங்கள்
  2. திட்டத்தின் அடிப்படையில் நிதி ஒதுக்கீட்டைக் குறிப்பிடவும்
  3. திட்டம் தொடங்கும் தேதியைக் குறிப்பிடவும்
  4. வழங்கப்பட வேண்டிய நிதி அல்லது பிற நன்மைகளைக் குறிப்பிடவும்
  5. நன்மைகளைப் பெறுவதற்கு நபர்களுக்கு உரிமையுள்ள காலத்தைக் குறிப்பிடவும்
  6. பயனாளிகளாக இருக்கும் மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்
 • பயனாளிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு தேர்வுக் குழுக்கள் மற்றும் மேல்முறையீட்டுக் குழுக்களை நியமித்து, ஆட்சேபனைகள் மற்றும் குறைகளை நிர்வகிக்கவும்.நலன்புரி நன்மைகள் சட்டம்