சமீபத்திய செய்திகள்
  • நிதியமைச்சகத்தின் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றி பேசினார்
  • மாவட்ட செயலாளர்கள் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசினார்
  • DS இல் சமூகப் பதிவு ஊழியர்களுக்கான தொழில்நுட்பப் பயிற்சித் திட்டம்
  • அதிகாரிகளுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிமாவட்ட செயலாளர்கள் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசினார்

முதல் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நலன்புரிப் பலன்கள் வாரியத்தால் செயல்படுத்தப்படும் தகவல் தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தி குறைந்த வருமானம் பெறும் நபர்கள் நலன்புரி பலன்கள் வாரியத்தால் செயல்படுத்தப்படும் (மேலும் படிக்க...)

அதிகாரிகளுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

நலன்புரி நன்மைகள் வாரியம் மற்றும் நிதி மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சின் கீழ் செயல்படும் (மேலும் படிக்க...)


நலன்புரி அமைப்பின் முன்மொழியப்பட்ட சீர்திருத்தத்தின் முக்கிய அம்சம், தற்போதைய அனைத்து திட்ட பயனாளிகள் மற்றும் புதிய விண்ணப்பதாரர்கள் பற்றிய தரவுகளைக் கொண்ட ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒருங்கிணைந்த நல மேலாண்மை அமைப்பை (IWMS) உருவாக்குவதாகும்.

(மேலும் படிக்க...)


நலப் பலன்கள் வாரியத்தின் IT அதிகாரிகளாக IWMS ஐப் பராமரிக்கவும் கண்காணிக்கவும் நிர்வகிக்கவும் நலன்புரிப் பலன்கள் வாரியத்தின் சமூகப் பதிவு அலகு (SRU) நிறுவப்பட்டுள்ளது.

(மேலும் படிக்க...)


  • +(94)112 484 600

  • info@iwms.wbb.gov.lk

  • நலன்புரி நன்மைகள் சபை

  • https://wbb.gov.lk/